Werkcommunicatie – een veel voorkomende misvatting

Werkcommunicatie – een veel voorkomende misvatting

Communicatie is een breed onderwerp dat alle gebieden van menselijke interactie omvat. Communicatie is van vitaal belang voor het opbouwen van effectieve relaties met anderen en met abstracte ideeën zoals waarden, attitudes, overtuigingen, intenties en doelen. Communicatie is een proces waarbij informatie van de ene persoon of groep naar de andere wordt verzonden als reactie op een informatieve boodschap, met als doel een soort feedback te krijgen, zowel positief als negatief. Het communicatieproces is een manier van wederzijds begrip en samenwerking tijdens activiteiten die verband houden met werk, zaken, sport en politiek.

Er is gezegd dat een sterk huwelijk communicatieve vaardigheden vereist. Communicatie is een van de meest gewaardeerde vaardigheden van de meeste managers. In het recente tijdperk is communicatie belangrijker dan ooit geworden door het toegenomen gebruik van informatietechnologie en communicatiemiddelen. Communicatie is daarom essentieel voor het opbouwen van een succesvolle carrière in bijna elke werksector. Van managers tot verkopers tot mediaprofessionals tot mensen die betrokken zijn bij persoonlijke interacties op sociale media, communicatieve vaardigheden vormen de kern van hoe we met elkaar omgaan.

Een van de grootste uitdagingen waarmee managers tegenwoordig worden geconfronteerd, is hoe ze effectief met werknemers kunnen communiceren zonder hun individualiteit in gevaar te brengen. Een manager die gelooft in ‘één-op-één’ communiceren, zal waarschijnlijk moeite hebben om medewerkers te overtuigen een open en interactieve communicatiestijl aan te nemen. De meeste managers zijn van mening dat het niet mogelijk is om een ​​specifieke boodschap over te brengen aan meerdere individuen met verschillende persoonlijkheden en perspectieven. Uit onderzoek is echter gebleken dat negenennegentig procent van de communicatie tussen medewerkers op een effectieve manier kan worden afgehandeld als elk individu zijn/haar input krijgt en zelf de vorm en stijl kan kiezen waarin hij/zij de boodschap wil overbrengen. .

Een medewerker die het gevoel heeft dat hij/zij één-op-één wordt gecommuniceerd, zou een assertieve communicatiestijl hanteren. Een assertieve communicator zou sterke woorden en krachtige zinnen gebruiken om de andere persoon ervan te doordringen dat hij/zij de leiding heeft en dat hij/zij de touwtjes in handen heeft. Een dergelijke communicatiestijl heeft de voorkeur wanneer een duidelijk begrip van de problemen in het spel niet is bereikt en er aan beide kanten een gevoel van wantrouwen is. Een werknemer die niet tevreden is met het proces van probleemoplossing, kan ervoor kiezen om de overtuigingen van de andere persoon ter discussie te stellen om een ​​probleem te forceren. Als dat probleem eenmaal is opgelost, zal de medewerker waarschijnlijk een meer passieve communicatieve stijl aannemen waarin hij/zij de afgesproken boodschap zal overbrengen in plaats van een verhit debat aan te gaan.

Communicatie tussen een zender en een ontvanger in elk communicatieproces vereist een doordachte tussenpersoon om de kanalen open te houden. In een face-to-face communicatieproces tussen een zender en een ontvanger zal de ontvanger bijvoorbeeld de tijd en moeite waarderen die de zender heeft genomen om contact met hem/haar op te nemen. De aandacht van de afzender voor kleine details, zoals de keuze van de begroeting of de woordkeuze die in het bericht wordt gebruikt, helpt ervoor te zorgen dat het bericht duidelijk en hoffelijk is overgebracht. De tussenpersoon is daarom erg belangrijk, hij/zij zorgt ervoor dat de boodschap goed en hoffelijk wordt overgebracht.

Communicatie in een werkomgeving is een voortdurende taak en het is zelfs voor de meest efficiënte communicators erg moeilijk om dagelijks een goede communicatie met alle mensen te onderhouden. In een werkomgeving houdt effectieve communicatie een voortdurende inspanning van het individu in om anderen voortdurend te informeren en te informeren over de veranderingen die plaatsvinden, de veranderende situaties of zelfs de veranderende prioriteiten. Ook al wordt verondersteld dat communicatie tussen individuen plaatsvindt, is het heel goed mogelijk dat communicatie onbewust plaatsvindt tussen individuen terwijl ze in directe interactie met elkaar staan. Als een werkomgeving geen richtlijnen heeft opgesteld die effectieve communicatie tussen werknemers garanderen, kan een onwetende werknemer een tegengestelde mening of overtuiging uiten aan zijn collega’s, waardoor een groot probleem ontstaat in een toch al worstelende organisatie. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat een werkgever een reeks regels heeft die acceptabele en onaanvaardbare vormen van communicatie in de werkomgeving regelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top