Het communicatieproces – Communicatie begrijpen

Het communicatieproces – Communicatie begrijpen

Communicatie is een dynamisch proces dat een reeks uitwisselingen omvat waarbij informatie van de ene persoon naar de andere wordt verzonden met de bedoeling een verbinding tot stand te brengen of te reageren op een of andere vorm van verzoek. Communicatie wordt gebruikt op alle gebieden van menselijke inspanningen en activiteiten en is de sleutel tot het begrijpen van sociale interacties. Het proces wordt beschouwd als een van de krachtigste in het menselijk lichaam, omdat het dient om fysiologische, mentale, sociale en zelfs esthetische processen te beheersen.

Er zijn veel soorten communicatie die plaatsvinden binnen een relatie. Communicatie is de uitwisseling van informatie in een situatie waarin twee mensen elkaar proberen te begrijpen of met elkaar omgaan. Communicatie wordt gedefinieerd als het “concert van ideeën of acties door twee of meer individuen die een probleem oplossen, een probleem oplossen of zich voorbereiden op een toekomstige gebeurtenis.” Deze definitie is erg breed en omvat communicatie die plaatsvindt tijdens geslachtsgemeenschap of met betrekking tot een ander individu.

Gedurende de 19e eeuw ontwikkelden zich verschillende soorten communicatie. In het begin van de eeuw brachten radio, televisie, telefoons en stoomtreinen nieuwe technologieën op de voorgrond van communicatie. Communicatie werd toen een cruciaal onderdeel van het bedrijfsleven, de politiek, het onderwijs, de gezondheidszorg en het recht. Het wordt tot op de dag van vandaag op verschillende manieren gebruikt, soms op manieren die niet altijd opzettelijk zijn.

Communicatie wordt soms verkeerd geïnterpreteerd als een middel tot interactie of gesprek. Het is echter veel meer dan dat. Het wordt gedefinieerd als “het vermogen om informatie van de ene mens naar de andere over te brengen”, maar het neemt ook de vorm aan van non-verbale signalen, gebaren en zelfs geluiden die een persoon maakt om een ​​bericht aan een ontvanger over te brengen.

Communicatie was niet altijd zo gewoon als nu. Communicatie bestond al vóór de uitvinding van de boekdrukkunst en internet. Voor de uitvinding van deze media was het nodig dat groepen met elkaar konden communiceren om te begrijpen wat er in elkaars hoofd omging. Het was niet ongebruikelijk dat hele dorpen met elkaar communiceerden via mond-tot-mondreclame of door grote letters te schrijven.

Communicatie was niet altijd zo gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen als nu. De meeste mensen konden niet tellen hoeveel brieven ze op een dag schreven of hoeveel gesprekken ze gedurende hun hele leven hadden. Sommige vormen van communicatie waren ook veel minder efficiënt dan degene die we vandaag beschikbaar hebben. De 19e eeuw bracht de uitvinding van de telegraaf en de drukpers. De drukpers maakte communicatie gemakkelijker, sneller en goedkoper dan ooit tevoren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top