About Us

Wayne Gretzky

Communicatie is het proces waarbij individuen of groepen hun berichten en informatie aan anderen overbrengen. Communicatie vindt plaats in spraak, schrift, gesproken woord, drukwerk, afbeeldingen, video of enig ander medium. Communicatie is een proces van het ontvangen en geven van informatie via verschillende communicatiesystemen, zoals mondelinge, visuele, auditieve en schriftelijke communicatie.

Back To Top