Month: October 2021

Blog Communication News Post

Werkcommunicatie – een veel voorkomende misvatting

Communicatie is een breed onderwerp dat alle gebieden van menselijke interactie omvat. Communicatie is van vitaal belang voor het opbouwen van effectieve relaties met anderen en met abstracte ideeën zoals waarden, attitudes, overtuigingen, intenties en doelen. Communicatie is een proces waarbij informatie van de ene persoon of groep naar de andere wordt verzonden als reactie op een informatieve boodschap, met als doel een soort feedback te krijgen, zowel positief als negatief. Het communicatieproces is een manier van wederzijds begrip en samenwerking tijdens activiteiten die verband houden met werk, zaken, sport en politiek.

Er is gezegd dat een sterk huwelijk communicatieve vaardigheden vereist. Communicatie is een van de meest gewaardeerde vaardigheden van de meeste managers. In het recente tijdperk is communicatie belangrijker dan ooit geworden door het toegenomen gebruik van informatietechnologie en communicatiemiddelen. Communicatie is daarom essentieel voor het opbouwen van een succesvolle carrière in bijna elke werksector. Van managers tot verkopers tot mediaprofessionals tot mensen die betrokken zijn bij persoonlijke interacties op sociale media, communicatieve vaardigheden vormen de kern van hoe we met elkaar omgaan.

Een van de grootste uitdagingen waarmee managers tegenwoordig worden geconfronteerd, is hoe ze effectief met werknemers kunnen communiceren zonder hun individualiteit in gevaar te brengen. Een manager die gelooft in ‘één-op-één’ communiceren, zal waarschijnlijk moeite hebben om medewerkers te overtuigen een open en interactieve communicatiestijl aan te nemen. De meeste managers zijn van mening dat het niet mogelijk is om een ​​specifieke boodschap over te brengen aan meerdere individuen met verschillende persoonlijkheden en perspectieven. Uit onderzoek is echter gebleken dat negenennegentig procent van de communicatie tussen medewerkers op een effectieve manier kan worden afgehandeld als elk individu zijn/haar input krijgt en zelf de vorm en stijl kan kiezen waarin hij/zij de boodschap wil overbrengen. .

Een medewerker die het gevoel heeft dat hij/zij één-op-één wordt gecommuniceerd, zou een assertieve communicatiestijl hanteren. Een assertieve communicator zou sterke woorden en krachtige zinnen gebruiken om de andere persoon ervan te doordringen dat hij/zij de leiding heeft en dat hij/zij de touwtjes in handen heeft. Een dergelijke communicatiestijl heeft de voorkeur wanneer een duidelijk begrip van de problemen in het spel niet is bereikt en er aan beide kanten een gevoel van wantrouwen is. Een werknemer die niet tevreden is met het proces van probleemoplossing, kan ervoor kiezen om de overtuigingen van de andere persoon ter discussie te stellen om een ​​probleem te forceren. Als dat probleem eenmaal is opgelost, zal de medewerker waarschijnlijk een meer passieve communicatieve stijl aannemen waarin hij/zij de afgesproken boodschap zal overbrengen in plaats van een verhit debat aan te gaan.

Communicatie tussen een zender en een ontvanger in elk communicatieproces vereist een doordachte tussenpersoon om de kanalen open te houden. In een face-to-face communicatieproces tussen een zender en een ontvanger zal de ontvanger bijvoorbeeld de tijd en moeite waarderen die de zender heeft genomen om contact met hem/haar op te nemen. De aandacht van de afzender voor kleine details, zoals de keuze van de begroeting of de woordkeuze die in het bericht wordt gebruikt, helpt ervoor te zorgen dat het bericht duidelijk en hoffelijk is overgebracht. De tussenpersoon is daarom erg belangrijk, hij/zij zorgt ervoor dat de boodschap goed en hoffelijk wordt overgebracht.

Communicatie in een werkomgeving is een voortdurende taak en het is zelfs voor de meest efficiënte communicators erg moeilijk om dagelijks een goede communicatie met alle mensen te onderhouden. In een werkomgeving houdt effectieve communicatie een voortdurende inspanning van het individu in om anderen voortdurend te informeren en te informeren over de veranderingen die plaatsvinden, de veranderende situaties of zelfs de veranderende prioriteiten. Ook al wordt verondersteld dat communicatie tussen individuen plaatsvindt, is het heel goed mogelijk dat communicatie onbewust plaatsvindt tussen individuen terwijl ze in directe interactie met elkaar staan. Als een werkomgeving geen richtlijnen heeft opgesteld die effectieve communicatie tussen werknemers garanderen, kan een onwetende werknemer een tegengestelde mening of overtuiging uiten aan zijn collega’s, waardoor een groot probleem ontstaat in een toch al worstelende organisatie. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat een werkgever een reeks regels heeft die acceptabele en onaanvaardbare vormen van communicatie in de werkomgeving regelen.

Blog Communication News Post

Het communicatieproces – Communicatie begrijpen

Communicatie is een dynamisch proces dat een reeks uitwisselingen omvat waarbij informatie van de ene persoon naar de andere wordt verzonden met de bedoeling een verbinding tot stand te brengen of te reageren op een of andere vorm van verzoek. Communicatie wordt gebruikt op alle gebieden van menselijke inspanningen en activiteiten en is de sleutel tot het begrijpen van sociale interacties. Het proces wordt beschouwd als een van de krachtigste in het menselijk lichaam, omdat het dient om fysiologische, mentale, sociale en zelfs esthetische processen te beheersen.

Er zijn veel soorten communicatie die plaatsvinden binnen een relatie. Communicatie is de uitwisseling van informatie in een situatie waarin twee mensen elkaar proberen te begrijpen of met elkaar omgaan. Communicatie wordt gedefinieerd als het “concert van ideeën of acties door twee of meer individuen die een probleem oplossen, een probleem oplossen of zich voorbereiden op een toekomstige gebeurtenis.” Deze definitie is erg breed en omvat communicatie die plaatsvindt tijdens geslachtsgemeenschap of met betrekking tot een ander individu.

Gedurende de 19e eeuw ontwikkelden zich verschillende soorten communicatie. In het begin van de eeuw brachten radio, televisie, telefoons en stoomtreinen nieuwe technologieën op de voorgrond van communicatie. Communicatie werd toen een cruciaal onderdeel van het bedrijfsleven, de politiek, het onderwijs, de gezondheidszorg en het recht. Het wordt tot op de dag van vandaag op verschillende manieren gebruikt, soms op manieren die niet altijd opzettelijk zijn.

Communicatie wordt soms verkeerd geïnterpreteerd als een middel tot interactie of gesprek. Het is echter veel meer dan dat. Het wordt gedefinieerd als “het vermogen om informatie van de ene mens naar de andere over te brengen”, maar het neemt ook de vorm aan van non-verbale signalen, gebaren en zelfs geluiden die een persoon maakt om een ​​bericht aan een ontvanger over te brengen.

Communicatie was niet altijd zo gewoon als nu. Communicatie bestond al vóór de uitvinding van de boekdrukkunst en internet. Voor de uitvinding van deze media was het nodig dat groepen met elkaar konden communiceren om te begrijpen wat er in elkaars hoofd omging. Het was niet ongebruikelijk dat hele dorpen met elkaar communiceerden via mond-tot-mondreclame of door grote letters te schrijven.

Communicatie was niet altijd zo gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen als nu. De meeste mensen konden niet tellen hoeveel brieven ze op een dag schreven of hoeveel gesprekken ze gedurende hun hele leven hadden. Sommige vormen van communicatie waren ook veel minder efficiënt dan degene die we vandaag beschikbaar hebben. De 19e eeuw bracht de uitvinding van de telegraaf en de drukpers. De drukpers maakte communicatie gemakkelijker, sneller en goedkoper dan ooit tevoren.

Blog Communication News Post

De betekenis van communicatie begrijpen

Communicatie is het proces waarbij individuen of groepen hun berichten en informatie aan anderen overbrengen. Communicatie vindt plaats in spraak, schrift, gesproken woord, drukwerk, afbeeldingen, video of enig ander medium. Communicatie is een proces van het ontvangen en geven van informatie via verschillende communicatiesystemen, zoals mondelinge, visuele, auditieve en schriftelijke communicatie. Communicatie is een uitwisseling van informatie en ideeën door twee of meer personen. Communicatie kan plaatsvinden door middel van verbale, non-verbale of visuele communicatie. Er zijn veel manieren om te communiceren, maar de meest voorkomende manieren van communiceren zijn schrijven, spreken, luisteren en zien.

De meeste mensen denken dat passieve-agressieve communicatoren beter zijn dan degenen die een agressieve of assertieve communicatiestijl gebruiken. Dit kan waar zijn als de passief-agressieve communicator meer bekend is met de communicatietechnieken zoals “Ik weet het niet”, “Weet niet”, “Dat is onmogelijk”, “Je kunt niet” en andere soortgelijke uitdrukkingen . De meeste experts suggereren dat passief-agressieve communicatoren vaak als verstandiger en logischer worden beschouwd dan de agressieve die ‘geforceerde’ of ‘aandachtzoekende’ technieken gebruiken om te krijgen wat ze willen. Een passief-agressieve communicator gebruikt logische argumenten en doet een beroep op de rede. Het is duidelijk dat de persoon die dit type communicatiestijl gebruikt, geen ruzie met anderen zal maken of negativiteit zal tonen.

Communicatie kan ook plaatsvinden door middel van non-verbale communicatie. Sommige van deze non-verbale communicatie omvatten lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, stemgeluid, gebruik van gepaste gebaren en gezichtsuitdrukkingen. De succesvolle communicator zal zijn/haar non-verbale communicatiesignalen kunnen beheersen. Degenen die direct oogcontact gebruiken, gepaste gebaren en gezichtsuitdrukkingen gebruiken, oogcontact maken met de persoon met wie ze communiceren, aandachtig luisteren en een niveau van non-verbale communicatie kunnen handhaven, worden geacht in een goede positie te verkeren om de behoeften en gevoelens van de ander begrijpen.

Een andere vorm van non-verbale communicatie omvat niet-fysieke communicatie. Dit soort communicatie omvat de betekenis van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, de toon van de stem en de betekenis van andermans woorden. Deze mensen zijn in staat om de boodschappen te begrijpen die ze overbrengen via hun non-verbale signalen.

Communicatie, wanneer uitgevoerd door middel van verbale communicatie, wordt ook beschouwd als een cruciaal communicatie-instrument. In sommige onderzoeken door psychologen en taalkundigen is gebleken dat het slagingspercentage van veel bedrijven en bedrijven die zich bezighouden met interactieve communicatie met klanten en klanten hoog is. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat een bedrijf met behulp van verbale communicatie een verbinding met zijn ontvangers kan creëren. Ze zijn in staat om de informatie te verstrekken die de ontvanger moet weten. Daar komt nog bij dat als ze een bepaald merk printertonercartridges voor hun printer gebruiken, ze ervoor kunnen zorgen dat hun ontvangers een continuïteit van merken hebben.

Hoewel de bovenstaande voorbeelden slechts enkele van de belangrijkste vormen van massacommunicatie zijn, zijn er nog steeds verschillende andere soorten communicatie die ervoor kunnen kiezen om van deze term gebruik te maken. Het is echter niet verkeerd om te zeggen dat communicatie nu een belangrijk onderdeel van ons leven is. Daarom moet men altijd voorzichtig zijn bij het kiezen van het juiste soort communicatiemedium dat hij of zij kan gebruiken om effectief te communiceren. Zo kan hij of zij een betere band met de ontvanger creëren.

Back To Top